Coördinator samenwerkingsverbanden

Om binnen een samenwerking tussen gemeenten en waterschap de eenheid te bewaken is veel coördinatie benodigd. Veelal is het lastig om processen op één lijn te krijgen vanwege verschillende belangen/doelstellingen

of tijdsgebrek bij de betrokken gemeenten of waterschap. LinQiot kan de functie als coördinator vervullen om de samenwerking te optimaliseren en het woord ‘samen’ een nieuwe dimensie te geven.

REFERENTIES

Netwerk Water en Klimaat

LinQiot verzorgt voor de samenwerking tussen de gemeenten en hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de coördinatierol om de samenwerking verder te brengen vanaf het huidige punt. Na vele jaren van samenwerken was het weer tijd om meten en monitoren nieuw leven in te blazen. LinQiot heeft een inventarisatie uitgevoerd en contact gezocht met alle 15 gemeenten in het gebied en doelstellingen vastgelegd welke de komende tijd worden gemonitord.

Samenwerking N. Vechtstromen

Om van data naar informatie te komen wordt samen met Aad Visser consultancy coördinerende acties uitgevoerd om de datakwaliteit te verbeteren en data zo te gebruiken dat het nieuwe inzichten geeft.
Meer weten?

Bel ons of vul het contactformulier in als u vragen of interesse heeft in onze diensten. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.